Duurzame producten

Duurzame producten

Aangezien de aarde steeds ouder wordt en we al heel wat energiebronnen hebben verbruikt, moeten we op zoek gaan naar nieuwe energiebronnen die niet op kunnen gaan. Energiebronnen die niet belastend zijn voor het milieu.

Deze vorm van energie noemen we duurzame energie. Hierbij kunt u denken aan energie die is opgewekt door de zon, door wind of door water. Deze middelen zullen nooit opraken en daarom zijn ze zo belangrijk voor onze energiewinning geworden. 
 
Steeds meer energiebedrijven bieden deze duurzame energie aan, ook wel groene stroom genoemd. Sommige leveranciers mengen duurzaam opgewekte energie met energie die is opgewekt uit fossiele brandstoffen; de niet-duurzame energie.

Dit doen ze niet omdat ze niet willen overstappen, maar omdat de fossiele brandstoffen tot nu toe nog wat betrouwbaarder zijn dan de duurzame variant. Duurzame energie is nog redelijk nieuw, al blijkt deze energie goedkoper te produceren dan energie uit fossiele brandstoffen. Er zijn echter al energiebedrijven die enkel groene stroom aanbieden.  
 
In Nederland wordt vooral gebruik gemaakt van duurzame energie van wind en water. In Duitsland kunt u al hele velden vinden met zonnepanelen. Milieuvriendelijke energie is enorm in opkomst en daarom zult u ook steeds meer energiebedrijven zien die dit tussen hun producten aanbieden.  
 
Er wordt ook steeds meer een beroep gedaan op onze geweten wat het milieu betreft en het uitputten van de fossiele brandstofbronnen, zoals olie en natuurlijk het aardgas, wat in Groningen een grote rol speelt.

Daarom zal de vraag naar duurzame energie ook steeds groter worden en zult u zien dat er steeds meer duurzame energieproducten aangeboden zullen worden. 

winkelen

Besparen

brandstoffenduurzaamduurzameduurzame enegieenergieenergiebedrijvenfossielefossiele brandstoffen

Comments are disabled.