Waarom kiezen veel mensen groene energie?

Waarom kiezen veel mensen groene energie?

Steeds meer mensen kiezen voor groene energie. Een goede ontwikkeling omdat het beter voor klimaat en milieu is dan grijze energie. Maar ook voor de prijzen van groene energie die afgelopen jaren flink omlaag is gegaan. 

Er zijn verschillende soms innovatieve manieren voor het opwekken van energie. Zo worden de zonnepanelen steeds beter, kunnen we steeds meer energie opwekken dankzij windmolens en zorgen onderzoeken dat er steeds meer mogelijk is op het gebiedt van duurzame energie. Maar huishoudens kunnen ook een steentje bijdragen door te besparen en bewust om te gaan met je energieverbruik. Je kunt kiezen voor energiezuinige apparatuur maar ook korter douchen of de verwarming een graadje lager zetten. Samen maken wij uiteindelijk het verschil. 

In Nederland is er ruim voldoende groene energie voor alle huishoudens. Wij kopen bovendien ook in via buitenlandse energieprojecten. Hoe meer mensen voor groene energie kiezen hoe meer er in deze energie geïnvesteerd kan worden. Waar steeds meer energiebedrijven nu al mee bezig zijn. 

Is de prijs van groene energie dan niet veel duurder?

Is de prijs van groene energie dan niet veel duurder?

Steeds meer mensen kiezen er voor om over te stappen op een energie leverancier die groene stroom levert. Dit omdat het duurzamer is dan grijze stroom. Grijze stroom maakt gebruik van verbranding van fossiele stoffen terwijl groene stroom gebruikt maakt van wind, water en zon.  

Omdat het meer geld kost om goede technologieën te ontwikkelen die duurzame energie opwekken dan de energie uit kolencentrales, die er toch al jaren staan. Daarom zal de prijs van groene stroom iets duurder zijn dan die van de traditionele. Al is dat echter geen schokkend bedrag en je doet er iets goeds mee voor het milieu.  

Is er wel genoeg groene energie voor iedereen?

Is er wel genoeg groene energie voor iedereen?

Er bestaan veel misverstanden over de levering van groene stroom. Er zijn mensen die niet geloven dat het überhaupt bestaat. Dat fabeltje kunnen we meteen de wereld uit werken. EEn andere vraag is of er wel genoeg groene stroom is voor iedereen.  

Want als iedereen in één keer zou overstappen op groene stroom dan zijn er toch te weinig windmolen en zonnepanelen parken? Als je het simpel bekijkt zou het inderdaad logisch zijn dat er te weinig groene stroom is als iedereen het tegelijk afneemt.  

Echter werkt Nederland ook samen met buitenlandse groene stroom leveranciers en zorgen de bedrijven er voor dat iedere kilowatt stroom die je afneemt ook in het systeem wordt toegevoegd. Of het nu Nederlandse of buitenlandse groene stroom is maakt niet uit. Zolang het maar groene stroom is.  

Wat zijn de voordelen van groene stroom?  

Wat zijn de voordelen van groene stroom?

Wanneer je overweegt om op groene stroom over te stappen is het wijs om eens goed te bekijken welke voordelen dat met zich meebrengt. In eerste instantie is dat natuurlijk de invloed op het behoud van het niveau.  

Want je vervuilt de aarde veel minder dan bij gebruik van fossiele brandstoffen. Je kan er ook voor kiezen om zonnepanelen op je dak te laten installeren. Hierdoor kan je een deal sluiten met je leverancier en ben je maandelijks minder geld kwijt aan energiekosten.  

Hierdoor wordt je op den duur zelfs onafhankelijk van je energieleverancier omdat je jezelf voorziet van energie en daarnaast ook energie aan het stroomnet levert. Een ander groot voordeel is dat er minimale uitstoot is van stoffen die slecht zijn voor onze gezondheid.  

Wat zijn de nadelen van groene stroom? 

Wat zijn de nadelen van groene stroom?

Wanneer je aan groene stroom denkt, denk je waarschijnlijk dat het altijd goed is voor het milieu. Alleen aan groene stroom zitten niet alleen maar voordelen. Want naast fossiele brandstoffen kan ook duurzame energie een nadelige invloed hebben voor het landschap en de natuurgebieden.  

Omdat er een hoop windmolenparken gebouwd dienen te worden komt er ‘landschapvervuiling’. Niet alleen het uitzicht wordt belemmerd, ook vogels en andere dieren hebben hier last van. Wanneer je kijkt naar een waterkrachtcentrale zijn er naast voordelen ook nadelen op te merken.  

Een waterkrachtcentrale beïnvloed het omringende water en zijn bewoners. En bij zonnepanelen zijn de kosten van de productie ervan erg hoog.  

Kan ik zelf ook groene stroom opwekken?  

Kan ik zelf ook groene stroom opwekken?

De stroom waar wij jarenlang allemaal gebruik van hebben gemaakt is energie van fossiele brandstoffen. De energie komt uit allerlei centrales en wij namen alleen af. Door de komst van groene stroom is deze markt veranderd.  

Want met groene stroom kan je nu ook zelf stroom opwekken. Zonnepanelen worden steeds geavanceerder maar ook steeds goedkoper. Je kan zelf zonnepanelen op je dak plaatsen om stroom op te wekken. Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan een half miljoen huizen die zonnepanelen op hun dak hebben geplaatst.  

Maar als je geen eigen dak heeft zijn er ook andere oplossingen. Er zijn steeds meer scholen en bedrijven die hun daken beschikbaar stellen en ruimte te koop aanbieden waar jij je zonnepanelen kan plaatsen.  

 Ben jij klaar voor groene energie?

Ben jij klaar voor groene energie?

De meeste mensen kiezen (vaak onbewust) voor groene energie. Dit heeft alles te maken met de prijzen die de afgelopen jaren omlaag zijn gegaan. Daarmee is groene energie niet langer duurder dan een grijze energie variant. 

Een ander deel van de mensen kiest wel bewust voor groene energie. De reden hierachter is dat het goed is voor het klimaat en milieu. Door de toenemende vraag investeren energiebedrijven steeds vaker in groenprojecten en mogelijkheden om stroom te verduurzamen. 

Waarom kiezen veel mensen groene energie?
Schuiven naar boven