gemeente

Grof met grofvuil

Ieder huishouden heeft er weleens mee te maken: grofvuil. Dat is vuil wat te groot en/of te zwaar is voor een huisvuilzak of container, bijvoorbeeld oude meubels. Toch moeten we daar vanaf, maar hoe gaat dat precies?  Afvalstation  Het grofvuil kunt u brengen naar het afvalstation in uw gemeente. Daar dient u zich te legitimeren. […]

Chemisch afval, waar kan ik dat naartoe brengen?

Als u huishoudelijk afval hebt waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid of voor het milieu, dan hebt u chemisch afval in huis. Het meest bekend zijn batterijen, maar ook medicijnen vallen in deze categorie. Stoffen zoals chroom, kwik en lood behoren ook hiertoe. Als deze stoffen verbrand zouden worden, zou […]

Schuiven naar boven